introductie

De bijbelse diorama's zij een onderdeel in het latere oeuvre van Sipke en kregen door de aard van het werk en de omvang meer aandacht en na enkele omzwervingen is het werk uiteindelijk ondergebracht bij Museumpark Orientalis, we volgen de weg van de diorama's via de media die al dan niet nauwkeurig een beeld geven hoe deze uiteindelijk in Museumparrk Orientalis tercht zijn gekomen.

De diorama's zijn ontstaan in de jaren 1936-1938. De heer .. Heule kwam op het  idee van de diorama's naar aanleiding van een aantal natuurdiorama's op de "Wereld Tentoonstelling in Brussel". De man van zijn oudere zuster Sipke wilde aan de diorama's wel gestalte geven, zijn kennis van de Bijbel en het midden oosten waren natuurlijk een ideale combinatie hiervoor. Zo onstonden in totaal 28 diorama's maar bij de eerste openstelling voor het publiek op 9 oktober 1937 (Haarlem's Dagblad 11-10 1937), waren het er minder volgens het Haarlem's Dagblad 28 september 1937 is sprake van 15 diorama's. De familie Heule (schoonfamilie van Sipke) zorgde in eerste instantie voor een permanente exposite ruimte in Haarlem, Schotersingel 117 een prominent herenhuis.

willemskerk

Schrijfster Mary Pos schrijft over diorama 13: "..Een deur schuift open en men ziet in een donkere zaal die, ook wanneer men er is binnengetreden en de deur weer gesloten is, in het duister gehuld blijft. Verbaasd staart men om zich heen, maar dan opeens springt er licht aan in de linkerhoek der zaal, men ziet daar een kleine keurige ruimte. Doch het wordt meer, beelden ziet men erin opdoemen tegen de fantastisch groene achtergrond, die staat boven een onherbergzame plek: de woestijn van Juda. Het Westjordaansehoogland, dat geen zandvlakte is, maar ruig en wild, heuvelachtig en slecht begaanbaar. Midden in die woestheid, zwak beschenen door het maanlicht een simpel mensengroepje, een man, met een vrouw en een klein kind op een ezel. (...) De leeuw en leeuwin op devoorgrond in het vale licht der maan sluipend met tegenzin terug naar hun duistere schuilplaatsen; nog even kijkt de mannetjesleeuw grimmig en vol spijt om, met die knagende honger van binnen door geheimzinnige machten te worden verjaagd van dat werloze groepje. (...)". Dat was de vlucht van Jozef en Maria met Jezus naar Egypte uit Palestina diorama’s, Haarlem, Joh. Enschedé. 16p. 1939

De collectie blijft bijna 30 jaar in Haarlem maar verhuisd dan naar Den Haag. In de Nieuwe Leidsche courant van 28 juli 1956 vinden we een uitgebreid artikel over de verhuizing van de diorama's naar Den Haag. Waar de collectie wordt ondergebracht in het Bijbels Museum van de Protestantse Willemskerk. 

Dat de diorama's de moeite waard zijne aandacht voor de diorama's komt blijkt wel dat er steeds weer aandacht aan gegeven wordt in de kranten zoals het artikel in de Nieuwe Leidsche Courant van 20 mei 1961. Naast de informatieve/educatieve  aspecten van de diorama's wordt de collectie nu ook een toeristische attractie. De in die tijd bekende schrijver L. van Egeraat schreef in 1966 het boekje "Gezinsuitstapjes in Nederland, Dagrecreatie voor het hele gezin"  op bladzijde 33 

Hebt u het Panorama Mesdag nog nooit gezien (Zeestraat 65b), dan moet dat nu gebeuren. Overal in de rondte hebt u een gezicht op Scheveningen, net echt en heel leuk voor de kinderen. Mogelijk stellen die ook belang in de bijbelse diorama's in de nabije Willemskerk (Plein 1813), het politiemuseum (hoofdbureau van politie) of het onderwijsmuseum (Hemsterhuisstraat 2e), het letterkundig museum (Groenmarkt 1) of het museum Oud-Scheveningen (Oude Scheveningseweg 43b) of het persmuseum (Javastraat 32), maar vermoedelijk gaan ze liever poffertjes eten aan het Malieveld.

De Woldhek 1In de loop van de tijd krijgt de Willemskerk een andere bestemming en wordt de collectie diorama's door de Gravenhaagse Bijbelvereniging verkocht aan een particulier, de heer Woldhek die de collectie tentoonstelt in zijn recreatiepark "de Woldhek" in Ommen, omdat hij wel iets anders wilde naast de gebruikelijke pretactiviteiten(Nieuwe Leidsche Courant 21 maart 1977). In dit artikel komt ook naar voren dat de diorama gebruikt worden voor de evangelisatie drang van de heer Woldhek en dat er een passende ruimte beschikbaar is voor de diorama's.

Door omstandigheden moet de heer Woldhek het recreatiepark van de hand doen in 1972, maar de dioramacollectie wordt hiervan uitgesloten en de collectie is niet meer voor het publiek toegangkelijk. In 1977 moet ook de opslagruimte van de diorama's verdwijnen de heer Woldhek zoekt een bestemming voor de diorama's die uiteindelijk geveilt dreigen te worden en zo als collectie uiteen zullen vallen. Uiteindelijk wordt de collectie overgedragen aan de " Stichting Johan Maasbach Wereldzending" en krijgt de collectie nu een plaats in de Gouwsekerk in Gouda(1985). De reis van de diorama's is hiermee nog niet ten einde, in 2012 verhuizen de diorama's mede door veel bemiddeling van een de kleindochters van Sipke en mede oprichtster van deze website naar "Museumpark Orientalis". Na eerst deel uit te maken van de geexposeerde collectie zijn de 28 diomara's inmiddels wachtend op de nodige restauratie.

 

boekje expositie in de Willemskerk


VOORPAGINA
tekst diorama 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tekst diorama 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tekst diorama 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tekst diorama 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tekst diorama 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 tekst diorama 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tekst diorama 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tekst diorama 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tekst diorama 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 tekst diorama 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tekst diorama 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tekst diorama 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tekst diorama 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tekst diorama 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tekst diorama 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tekst diorama 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tekst diorama 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

tekst diorama 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tekst diorama 19


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tekst diorama 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tekst diorama 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tekst diorama 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tekst diorama 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

tekst diorama 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tekst diorama 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tekst diorama 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tekst diorama 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tekst diorama 28